Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Zbiórka pieniędzy przed XXXVI Sesją Rady Powiatu w ramach 26. Finału WOŚP

Przed ostatnią w tym roku, XXXVI Sesją Rady Powiatu w Pułtusku (20 bm.) wolontariusze wraz z Szefową Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Teresą Zielińską zbierali pieniądze w ramach 26. Finału WOŚP, który odbędzie się   14 stycznia 2018 r. Celem  zbiórki jest pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Zebrano 865 zł , czyli prawie taką samą kwotę, jak w ubiegłym roku.

75. rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK

W poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. pod pułtuskim pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej,  uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo przed 75. laty –  17 grudnia 1942 r., czterem żołnierzom Armii Krajowej  –   ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” – Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps.”Skuba” – szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu ps.„Zaręba” z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu ps.„Chmura” z Jednorożca.

Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci,  przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

W związku z 75. rocznicą publicznego stracenia w Pułtusku
przez gestapo czterech żołnierzy Armii Krajowej

STAROSTA PUŁTUSKI
oraz
BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK

zapraszają
na uroczystość złożenia kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej
pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej

Pułtusk, ul. Nowy Rynek
18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00

Informacja nt. Afrykańskiego Pomoru Świń

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w związku z wykryciem  kolejnych przypadków dzików zarażonych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w województwie mazowieckim, przekazuje materiał informacyjny  – pobierz ulotkę

Założeniem akcji informacyjnej jest w szczególności zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność nie wyrzucania żywności i odpadów kuchennych w miejsca potencjalnie dostępne dla dzików.

Ulotka opracowana w Głównym Inspektoracie Weterynarii – JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA ? ulotka