Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Pułtuskie obchody EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCÓW

17 listopada 2017 r. w  Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się spotkanie, zorganizowane w ramach obchodów „Europejskich Dni Pracodawców 2017” ogólnoeuropejskiej inicjatywy realizowanej przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia. Na zaproszenie Starosty Pułtuskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Starszego Cechu oraz Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku odpowiedziało ponad 70 przedstawicieli lokalnych instytucji sektora prywatnego i publicznego.

Czytaj więcej

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badania wśród wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich

Czy wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego i wieprzowego zachęcają do zwiększania hodowli? Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań?

zał. nr 2 plakatW dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Od  grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Pułtuskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii SkłodowskieJ-Curie 11.

Czytaj więcej

Projekty BW i EA

projekty EA_BW

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Konferencja podsumowująca projekt „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”.

15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”, finansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej

VIII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

16 listopada 2017 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi i Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku.

Jury w składzie: Izabella Jaszczułt – Kraszewska, Fryderyk Pawelec, Artur Miller wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach :

Czytaj więcej