Miesięczne archiwum: Październik 2017

ZAWIADOMIENIE O XXXIV SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

SZCZĘŚLIWA „13” – AWANS POWIATU PUŁTUSKIEGO W RANKINGU „WSPÓLNOTY”

Właśnie ukazał się 20 numer  Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w którym opublikowano wyniki rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów per capita 2014-2016 , przygotowanego przez prof. Pawła Swianiewicza.

Powiat pułtuski w kategorii powiatów zajął miejsce 13, na które  awansował z miejsca 67 !

„Wspólnota” zamieściła krótką wypowiedź Jana Zalewskiego starosty pułtuskiego oraz informację o najważniejszych inwestycjach  naszego powiatu –  czytaj str. 16-17

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”

4 października 2017r. została rozstrzygnięta IX edycja konkursu ,,Przyjazny Konsumentowi”, zorganizowanego przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i „Pułtuską Gazetę Powiatową”. Celem konkursu było wyróżnienie tych handlowców i usługodawców, którzy w kontaktach z konsumentami wykazali się rzetelnością, profesjonalizmem i życzliwością.

Czytaj więcej