Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku (zadanie 1) oraz nad termomodernizacją budynku SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku (zadanie 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 1) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 2) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. udzielania zamówienia publicznego

Dot. zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku akademickim 2017/2018 (I i II semestr) i 2018/2019 (III semestr) dla 8 nauczycieli szkół z terenu powiatu pułtuskiego”.

Protokół z postępowania do rozeznania rynku o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz