Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskie-Curie 11.

Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH

Trzy projekty powiatu pułtuskiego  dot. zakupu samochodów typu mikrobus, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Samochody będą przeznaczone dla Domów Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Łączna wartość dofinansowania, przyznanego dla powiatu pułtuskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  to 217.980 zł

OGRANICZENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ W M.BIAŁOWIEŻA

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że 18.07.2017r. rozpoczynęły się prace związane z rozbudową mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odcinku Pułtusk-Białowieża długości 1 km od mostu w stronę Pułtuska.
Wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu poprzez zamknięcie przejazdu drogą powiatową w związku z rozbiórką mostu. Wyznaczono objazd do m. Trzciniec drogą gminną na odcinku Zakręt – Przemiarowo i drogami krajowymi nr 61 i 57 na odcinku Przemiarowo-Pułtusk.

Utrudnienia potrwają do września 2017r.