Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

XVIII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwca 2017r. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XVIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem Mityngu jest Zarząd Powiatu w Pułtusku,  a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Honorowy patronat nad Mityngiem objął Starosta Pułtuski – Jan Zalewski.

Czytaj więcej

Obwieszczenia o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg – ul. Noskowskiego i ul. Madalińskiego w obr. 28 i 29 m.Pułtusk –pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w obr. 14 m.Pułtusk –pobierz

 

 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2 czerwca 2017 roku na terenie Domu Polonii w Pułtusku odbył się  piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany w ramach projektu  pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro,  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część środków na organizację pozyskano z budżetu powiatu.

Czytaj więcej

III STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

Starożytna maksyma głosi: chcesz pokoju szykuj się do wojny. Historia jednoznacznie wskazuje, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Z teorii wiadomo, że system obronny państwa to nie tylko armia zawodowa, czy inne służby resortowe – to przede wszystkim świadomi i odpowiednio przeszkoleni obywatele, gotowi do działania w czasie wystąpienia zagrożeń w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
Mając na uwadze wsparcie procesu szkolenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego od kilku lat są realizowane przedsięwzięcia planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe, których głównym celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obronnych  organów, służb, inspekcji  i straży oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski.

Czytaj więcej