Miesięczne archiwum: Maj 2017

Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego

Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego zobowiązujące do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej:
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.21.2017 z dnia 25.05.2017 r. –pobierz
– decyzja  – znak sprawy SPN-C.7581.20.2017 z dnia 25.05.2017 r. pobierz
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.19.2017 z dnia 25.05.2017 r.-pobierz

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego

W poniedziałek , 29 maja 2017 r. o godz. 12.00 przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie nowej siedziby Starostwa, dokonali Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Minister Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław Czerski- wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie poprzednich kadencji Tadeusz Nalewajk i Andrzej Dolecki.

Czytaj więcej

XXIX Sesja Rady Powiatu

Po raz pierwszy Rada Powiatu obradowała w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11. 29 maja 2017 r., podczas XXIX Sesji, Rada udzieliła absolutorium  Zarządowi Powiatu.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W środę, 31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 17 (Aula Zielona) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem uczestników będzie gen.bryg. Bogusław Bębenek, który wygłosi wykład ”Problematyka bezpieczeństwa narodowego”.

Z a p r a s z a m y      

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowych (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

logotypy_projekt_kreator_kariery

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej