Miesięczne archiwum: Marzec 2017

ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 14 marca 2017r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

Droga wojewódzka nr 618 na odcinku Gołymin – Pułtusk będzie przebudowana

Zgodnie z zapewnieniami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, droga wojewódzka nr 618 relacji Gołymin – Wyszków zostanie przebudowana.
Samorząd województwa mazowieckiego przyjął plan inwestycyjny, w którym uwzględnił przebudowę ww. drogi na długości 16 km, za kwotę 18 mln zł, w latach 2017-2018  – link do informacji

Dziękuję Witoldowi Chrzanowskiemu Radnemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie działań powiatu pułtuskiego, których efektem będzie realizacja tak potrzebnej inwestycji.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski

Podsumowanie stażu zawodowego w Portugalii uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 16 uczniów z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy do Portugalii –pobierz informację

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  1 marca 2017 r. na I cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile śp. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956,  w asyście warty honorowej i pocztów sztandarowych,  odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, symbolizująca pamięć mieszkańców ziemi pułtuskiej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu  powiatu pułtuskiego – Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak  Wicestarosta, Wiesław Cienkowski Przewodniczący Rady Powiatu  oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu.