Miesięczne archiwum: Luty 2017

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania na „Budowę hali sportowo-widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły” . Wyłoniono Wykonawcę zadania –  firmę WALD- GLOB z Pułtuska. Planowane termin rozpoczęcia prac – marzec 2017 r. Wartość zadania – 5.333.000,00 zł.

WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W 75. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, 14 lutego 2017 r. przedstawiciele władz powiatu pułtuskiego – Jan Zalewski Starosta Pułtuski,  Beata Jóźwiak  Wicestarosta oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu uczestniczyli w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Czytaj więcej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 39/2017

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 39/2017 obejmująca rozbudowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m.Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białowieża do skrzyżowania ul. Białowiejskiej z ul. Zielona Dróżka w Pułtusku (WBA.6740.4.2017)  –pobierz

Z okazji 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Starosta Pułtuski

Burmistrz Miasta Pułtusk

w związku z 75. rocznicą utworzenia Armii Krajowej

zapraszają
mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego

na uroczystość złożenia kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej
pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.

Pułtusk, ul. Nowy Rynek
14 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00

POWIAT PUŁTUSKI ORAZ PARTNERZY WSPIERAĆ BĘDĄ ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SZKOŁACH ZAWODOWYCH I GIMNAZJACH

Powiat Pułtuski  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną  i otrzymał rekomendację do dofinansowania w kwocie 535 610,00 zł realizacji projektu pn. „ Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskimw ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej

Wyjazd na staż zawodowy do Portugalii

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 512 100,98 zł, 16 uczniów z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”.

Czytaj więcej