Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

att00019Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Nowych Technologii w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.
Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Czytaj więcej