Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Informacja o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu pułtuskiego

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w mieście Pułtusk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku rozporządzeniem nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, określił obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt – wysoce  zjadliwej grypy ptaków, wywołanej przez wirus grypy podtyp H5N8, obejmujący – Miasto Pułtusk i miejscowość Grabówiec.

Czytaj więcej

Informacja o realizacji projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Powiat Pułtuski informuje, że został beneficjentem
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
realizując w roku 2016 zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek  na odcinku Golądkowo – Pokrzywnica”. Kwota dotacji wyniosła 1.530.921,00 zł.        

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017r. (piątek)
o godz. 9.15 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

INFORMACJA POWIATOWEGO SZTABU WOŚP O XXV FINALE

Za nami jubileuszowy, XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Pułtusku. Tradycyjnie pułtuski sztab Orkiestry, którego szefem od dziesięciu lat jest Pani Teresa Zielińska, mieścił się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa. Na terenie naszego powiatu kwestowało 175 wolontariuszy. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać rekordową sumę 72.083,15 zł oraz biżuterię i walutę obcą! Na kwotę tę złożyły się:

Czytaj więcej

GRA DECYZYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z UDZIAŁEM WÓJTÓW GMIN POWIATU PUŁTUSKIEGO

18 stycznia 2017 r. w Sali Rady Powiatu w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19 – w trybie zaskoczenia odbyła się gra decyzyjna z zakresu zarządzania kryzysowego. Tematem gry było: Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego gmin, członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych w powiecie pułtuskim.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PPZK) oraz organy zarządzania gmin, podzieleni na dwa podzespoły operacyjne i grupy robocze. Zgodnie z siatką bezpieczeństwa powiatowego planu zarządzania kryzysowego (PPZK) szefem operacji do zwalczania zagrożenia terrorystycznego był podinsp. Jarosław Olszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, natomiast szefem operacji do zwalczania zagrożenia epizootycznego był lek. wet. Krzysztof Wisiecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku. Obserwatorami ćwiczeń byli: mjr Robert Dymerski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie, insp. Bartłomiej Getlich Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie oraz lek. wet. Paulina Goławska przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Głównym celem gry decyzyjnej było sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia ćwiczebnych sytuacji kryzysowych na terenie powiatu pułtuskiego. Z ramienia Starosty Pułtuskiego prowadzącym ćwiczenie był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz uwzględnienie wniosków z rzeczywistych zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego, które zostały przekazane przez osoby wizytujące ćwiczenie. Podczas gry decyzyjnej organy zarządzania kryzysowego gmin oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach PZZK, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia. Ćwiczenia pozytywnie podsumowali Zastępca Kierownika WCZK w Warszawie oraz Zastępca Komendanta WKU w Wyszkowie.

Informacja i zdjęcia: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dot. rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec-Gościejewo na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białowieża do skrzyżowania ul. Białowiejskiej z ul.Zielona Dróżka w Pułtusku – pobierz