Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

WIGILIA STRZELECKA

19 grudnia br. w Sali Rady Powiatu odbyła się pierwsza wigilia strzelecka pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313. Był to historyczny moment, ponieważ nawiązywał do przedwojennej tradycji ruchu strzeleckiego, który w okresie II Rzeczypospolitej aktywnie funkcjonował na ziemiach powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

Zbiórka pieniędzy w ramach XXV Finału WOŚP przed XXV Sesją Rady Powiatu

Przed ostatnią w tym roku, XXV Sesją Rady Powiatu w Pułtusku wolontariusze zbierali pieniądze w ramach XXV Finału WOŚP. Cel zbiórki określono w haśle finału: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.
Szefowa Powiatowego Sztabu WOŚP Teresa Zielińska zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w pułtuskim XXV Finale WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia 2017 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1.
Zebrana kwota to 856,78 zł .

ZAWIADOMIENIE O XXV SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

MIESZKAŃCY ZIEMI PUŁTUSKIEJ UCZCILI PAMIĘĆ i ODDALI HOŁD ŻOŁNIERZOM AK STRACONYM W 1942 R.

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. pod pułtuskim pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej,  uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo 17 grudnia 1942 r., czterem żołnierzom Armii Krajowej  –   ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” – Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps.”Skuba” – szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu z Jednorożca.

Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci,  przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.

Betlejemskie Światło Pokoju w pułtuskim Starostwie

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 br. drużynowa sam. Wioletta Glamowska i  HR Alicja Glamowska z 25. Drużyny Harcerskiej ZHP „Zawieja” z Pniewa przekazały  Janowi Zalewskiemu, Staroście Pułtuskiemu i Beacie Jóźwiak, Wicestaroście – Betlejemskie Światło Pokoju.
Ideą Betlejemskiego Światła Pokoju jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.

 

Informacja o projekcie „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”

www.dreamsart.pl

 

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-024403

Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu
uczniów i nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.
Wartość projektu:
512 100,98 zł

Czytaj więcej

W 74. rocznicę publicznego stracenia żołnierzy Armii Krajowej

W związku z 74. rocznicą publicznego stracenia w Pułtusku
przez gestapo czterech żołnierzy Armii Krajowej

STAROSTA PUŁTUSKI
oraz
BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK

zapraszają
na uroczystość złożenia kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej
pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej

Pułtusk, ul. Nowy Rynek
19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 11.00