Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

WYŁANIANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU  O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 19 września 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zwanego dalej Programem Współpracy.

Czytaj więcej

Uczczono Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września 2016 r., w 77. rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego,  przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów. Poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy oraz delegacje pułtuskich szkół oddały hołd poległym za Ojczyznę.

Czytaj więcej

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OŁDAKACH

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w Ołdakach, gmina Gzy działka nr 30/8 o pow. 11,3027 ha  odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. o godzinie 9.00.

Cena nieruchomości: 503 434,00 zł (w tym 23 % podatku VAT)

Wysokość wadium: 50 400,00 zł, należy wpłacić do dnia 13 października 2016 r.

Minimalne postąpienie: 5 040,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://bip.powiatpultuski.pl/pliki/starostwopultusk/30-8.pdf  oraz pod nr tel. /23/ 692 12 66, /23/ 692 54 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

oldaki

SPRZEDAŻ OBECNEJ SIEDZIBY STAROSTWA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, położonych przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku (obecna siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku) odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godzinie 9.00.

Cena nieruchomości: 1 084 500,00 zł

Wysokość wadium: 108 450,00 zł, należy wpłacić do dnia 06 października 2016 r.

Minimalne postąpienie: 10 850,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: bip.powiatpultuski.pl/?tree=przetarg&typ=ogloszone  oraz pod nr tel. /23/ 692 12 66, /23/ 692 54 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

DSC07110

Biesiada Artystyczna – OŁDAKI 2016

14 września 2016 r.  w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach odbyła się  Biesiada Artystyczna – OŁDAKI 2016. Impreza  została zorganizowana w ramach projektu „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym pt. ”Odnaleźć siebie” – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi, współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W POKRZYWNICY

W niedzielę, 11 września 2016 r. w Pokrzywnicy odbyły się Dożynki powiatowo-gminne. Tradycyjnie uroczystości zapoczątkowała msza św. w intencji rolników, która została odprawiona w Kościele Parafialnym pw.  Matki Boskiej Szkaplerznej. Po mszy św. korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy remizie OSP, gdzie uczestników uroczystości przywitała Orkiestra  Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Oficjalnego rozpoczęcia Święta Plonów dokonali Starościna i Starosta Dożynkowi  –  Państwo Elżbieta i Janusz Bandurscy oraz organizatorzy – Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Rachuba i Starosta Pułtuski Jan Zalewski.

Czytaj więcej