Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

„Integracyjne Spotkanie Rodzin- Ołdaki 2016”

6 sierpnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach odbyło się „Integracyjne Spotkanie Rodzin- Ołdaki 2016”. Impreza zorganizowana została w ramach projektu ,,Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
pt. ,,Odnaleźć siebie – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”, współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Przebieg spotkania dokumentuje galeria zdjęć.

Czytaj więcej

TRZECIE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

3 sierpnia 2016 r. odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. W spotkaniu wzięli udział Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji i straży pożarnej.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs na partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursiepobierz
Regulamin konkursupobierz
Formularz ofertypobierz