Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

W 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Starosta Pułtuski
Burmistrz Miasta Pułtusk
oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – Grupa Rekonstrukcji 13 Pułku Piechoty
w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej
zapraszają
mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego
oraz przybywających do naszego miasta gości
na uroczyste złożenie kwiatów
pod pomnikiem ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 r.
1 września 2016 r., (czwartek) godz. 11.30,
ul. Wyszkowska – k. mostu Obrońców Pułtuska.

Konkurs MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Dokumenty do pobrania :
Plakat –pobierz
Regulamin konkursu – pobierz
Formularz zgłoszeniowy –pobierz

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej