Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PUŁTUSKIEGO

Powiat Pułtuski rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 r. Docelowo jest to jeden z ważniejszych dokumentów służący zarządzaniu strategicznemu.

Na dzień 22 czerwca 2016 r. zaplanowano pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego. Prace członków konwentu posłużą identyfikacji potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczenia wizji oraz priorytetowych zadań do realizacji do 2030 r.

Nowa strategia będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej naszego regionu.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZSZ IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee a także inne procesy modernizacyjne stwarzają konieczność uczenia się przez całe życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. W odpowiedzi na powyższe wyzwania Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku organizuje w nowym roku szkolnym Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Czytaj więcej

XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, ze zm.),  na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Białowiejska 5 (Sala Narad).

Czytaj więcej

Badanie struktury gospodarstw rolnych (1 czerwca – 29 lipca 2016 r.)

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce przeprowadzane jest badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Czytaj więcej

JUBILEUSZ 100-LECIA OSP PNIEWO I POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W ostatnią niedzielę (5 bm.) w Pniewie odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia  istnienia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Dnia Strażaka.

Obchody zainaugurowała msza św. odprawiona w kościele  pw. św. Piotra i Pawła w Pniewie,
po której uczestnicy przemaszerowali na boisko Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie odbył się uroczysty apel.

Starosta Pułtuski Jan Zalewski  wręczył, ufundowane przez Zarząd Powiatu, nagrody rzeczowe:
– mł. kpt. Andrzejowi Elakowi – dyżurnemu operacyjnemu KP PSP w Pułtusku,
– ogn. Zbigniewowi Chylińskiemu – dyżurnemu stanowiska kierowania KP PSP w Pułtusku,
– dh Tomaszowi Dana – strażakowi OSP Obryte,
– dh Arkadiuszowi Wyrkowi – strażakowi OSP Pokrzywnica.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia, medale oraz awanse.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, st. bryg. Andrzej Lisiecki –  przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gen. bryg. w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz, kapelani – mazowiecki i powiatowy – strażaków, przedstawiciele władz samorządowych.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

PIKNIK Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

3 czerwca 2016 r. na boisku sportowym przy ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Organizatorem uroczystości było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Wicestarosta Beata Jóźwiak w krótkim wystąpieniu, podziękowała rodzicom zastępczym, za to że dzieciom pozbawionym rodzinnego ciepła, starają się zbudować „dom na skale” – dający poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, zrozumienia, akceptacji i miłości. Dziękowała za to , że rodzice zastępczy dzielą ze swoimi podopiecznymi radości i smutki, dbają o ich rozwój, wprowadzają ich w dorosłe życie, budują relacje i więzi rodzinne, pokazują pozytywne wzorce.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Frejlich wręczyła bukiet kwiatów Wiesławie Popielarskiej, pełniącej rolę pogotowia opiekuńczego. Było to symboliczne  podziękowanie dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu pułtuskiego.

Podczas pikniku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego „W rodzinie siła” i wręczenie nagród laureatom.

I miejsce zajęła Gabriela Bartczak – uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegocinie;

II miejsce zajęła Anna Paradowska- uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym;

III miejsce zajął Kacper Falba – uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zatorach.

Nagrodę specjalną Starosty Pułtuskiego otrzymał Adrian Szczerba – uczeń klasy IV  Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4 w Pułtusku.

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia następującym osobom: Patrycji Miętkiewicz, Annie Rzeczkowskiej, Katarzynie Groszkowskiej, Katarzynie Melnickiej, Gabrieli Bala, Annie Mroziewicz, Zuzannie Rudnickiej.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uczestnicy pikniku wspólną zabawą taneczno-ruchową zainaugurowali drugą część Pikniku.

Dla osób biorących udział w pikniku przygotowano nie tylko gry i zabawy integracyjne, ale również poczęstunek (słodkie bułki, soki, popcorn, watę cukrową) oraz obiad.

Organizator pikniku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dziękuję sponsorom uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego :

–  Panu  Józefowi Łatyfowiczowi – właścicielowi firmy ISBUD;

–  Panu Stanisławowi Krzyżewskiemu – współwłaścicielowi Piekarni POPŁAWY;

– Pani Marii  Ponichterze –  Prezes Zarządu PSS „Społem” w Pułtusku.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC