Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W LO IM. P. SKARGI W PUŁTUSKU

24 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor szkoły Barbara Meredyk podsumowała miniony rok szkolny, pogratulowała uczniom odniesionych sukcesów oraz odczytała życzenia przekazane przez Krzysztofa Nuszkiewicza – Burmistrza Miasta Pułtusk. Ciepłe słowa do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły skierowali również zaproszeni goście: Katarzyna Jankowska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Maria Korbal – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Jolanta Siejbik – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej. W imieniu Samorządu Uczniowskiego, podziękowania i życzenia złożyła Przewodnicząca – Dominika Ciszewska.

Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W ZSZ IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły – Jarosław Druchniak, który pogratulował uczniom sukcesów oraz podkreślił wkład pracy młodzieży i nauczycieli zaangażowanych w życie szkoły.

Czytaj więcej

PIERWSZE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

22 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie (z trzech planowanych) Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. Spotkaniu przewodniczyła Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. W spotkaniu udział wzięli Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję            XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

XVII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 czerwca 2016 r. na Stadionie MOSIR-u w Pułtusku odbył się XVII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa, corocznie organizowana, impreza sportowa, która skupia wielu zawodników z różnych placówek kształcenia specjalnego. Mityng stanowi doskonałą okazję do propagowania sportu jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Impreza sportowa gromadzi liczne grono zawodników, kibiców, jak i zaproszonych gości na czele z przedstawicielami lokalnych władz.

Czytaj więcej