Miesięczne archiwum: Maj 2016

ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, ze zm.),  na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu 11 maja 2015r. (środa)  o godz. 11.00   w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej