Miesięczne archiwum: Maj 2016

Certyfikowane warsztaty metodyczne Nowe narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki

30 maja 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przeprowadzono bezpłatne certyfikowane warsztaty metodyczne nt. Nowe narkotyki i dopalacze Organizatorem zajęć była Akademia Humanistyczna,  Centrum Profilaktyki Społecznej i Starostwo Powiatowe w Pułtusku.  W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, samorządowcy, kuratorzy sądowi, rodzice z terenu powiatu pułtuskiego.

Celem warsztatów było przybliżenie zagadnień takich jak: charakterystyka kluczowych narkotyków i dopalaczy w regionie – zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego, zaburzenia OUN jako skutek działania narkotyków i dopalaczy – ryzyka związane z używaniem substancji psychoaktywnych, kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne, rozpoznawanie zachowań narkotykowych – zasady postępowania i bezpieczeństwa, podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków oraz wskazówki do profilaktyki i prewencji. Zajęcia poprowadził zespół kierowany przez dr hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko, jednego z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział
w warsztatach.

SONY DSC

SONY DSC

FESTYN ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku przystąpił do konkursu organizowanego przez Fundację BOŚ w ramach projektu „Aktywnie po zdrowie – Czas na zdrowie”.
Koordynatorem konkursu została nauczycielka przedmiotów gastronomicznych – pani Lidia Przybysz. Wspierali ją uczniowie z klasy I technik żywienia i usług gastronomicznych: Karolina Grabowska, Beata Rzepkowska, Klaudia Kopczyńska, Karolina Chodyna, Grzegorz Bednarz, Alicja Wojdyła, Katarzyna Falba oraz Julia Prusik, Anna Szcerba z klasy I kucharz i Justyna Admczyk z klasy II Tż.

Czytaj więcej

VIII edycja konkursu PRZYJAZNY KONSUMENTOM

Już po raz ósmy Konsumenci, głosując w konkursie PRZYJAZNY KONSUMENTOM,  mogą nagrodzić najlepsze podmioty handlowe i usługowe działające na terenie Pułtuska i  powiatu pułtuskiego. Konkurs  organizowany jest przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i „Pułtuską Gazetę Powiatową”.

Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymują statuetkę i dyplom, a także możliwość nieodpłatnego zamieszczenia oferty reklamowej swojej firmy na łamach dowolnego numeru „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”.

Zachęcamy do udziału w konkursie – spośród uczestników zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę rzeczową.

Głosowanie potrwa do 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU –pobierz

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY’ 2016

W dniach 19-21 maja br. pod patronatem Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego na polanie  Nadleśnictwa Pułtusk odbył się strzelecki obóz wojskowo-obronny   dla młodzieży i studentów w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego. Wśród 110 uczestników obozu znaleźli się  strzelcy ochotnicy i uczniowie z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, tworzący Pułtuski Pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313  Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz kadra dowódcza i studencki pododdział strzelców  z  tej jednostki. Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Czytaj więcej

Nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia

Uprzejmie informujemy, że w 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach informatyka lub zarządzanie informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie).

Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Szczegółowa informacja dot. naboru – pobierz

Kwestionariusz osobowy –pobierz 

Regulamin – pobierz