Miesięczne archiwum: Luty 2016

BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Zapraszamy dzieci i młodzież z powiatu pułtuskiego na bezpłatne indywidualne konsultacje lekarskie udzielane przez specjalistę – lekarza psychiatrę – Panią Joannę Brągoszewską, w ramach projektu „Musimy siać...” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej –czytaj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów  – czytaj

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) będzie wywieszony na okres 21 dni tj, od 03.02.2016 r. do 23.02.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie Ołdaki, gm. Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działki:
– 26/3 o powierzchni 12,2295 ha,
– 45/7 o powierzchni 3,3986 ha,
– 45/8 o powierzchni 6,8888 ha,
– 30/8 o powierzchni 11,3027 ha.

Uczniowie i nauczyciele ZS im. B. Prusa w Pułtusku doskonalą swoje umiejętności w Hiszpanii i Włoszech

W ramach projektu „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”, w niedzielę (31 stycznia br.) 22 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, pod opieką Pań – Krystyny Chodkowskiej i Cecylii Sokołowskiej, poleciało do Włoch i Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe. W wyjeździe bierze udział także 4 nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, którzy uczestniczą w tygodniowym szkoleniu dla kadry typu job shadowing.

Czytaj więcej