Wręczenie aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

19 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla ks. Piotra Pieczewskiego – nauczyciela Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: Pani Katarzyna Jankowska – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, Pani Joanna Kozioł – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Dorota Orłowska – dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji i Nauki – Pan Andrzej Kuśmierski oraz Pan Łukasz Kania.

30 sierpnia br. w siedzibie Starostwa ks. Piotr Pieczewski złożył ślubowanie zgodnie z treścią roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela i otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ks. Piotrowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.