Projekt aktywizujący zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”

wsparcie-dla-niepelnopsrawnych

Fundacja Edukacji Nowoczesnej ogłasza rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.
Do projektu zaproszone są dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

W ramach projektu oferowane jest:

  • specjalistyczne doradztwo zawodowe
  • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
  • trening pracy
  • pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe
  • szkolenia zawodowe

Ponadto, Fundacja zapewnia:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie podczas zajęć grupowych
  • materiały szkoleniowe