Przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi

Przekazanie bluz Klubowi HDK PCK "Kropla Życia" w Pułtusku28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku. Przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski.  Historia pułtuskiego Klubu sięga swoimi początkami aż do czasów powojennych. W latach 60-tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć przy kołach PCK banki krwi, a następnie kluby HDK PCK. Pułtuski Klub od momentu swojego powstania działa nieprzerwanie, szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Dla członków Klubu dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew – często darują ludziom nowe życie.