158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego oraz Samorządu Gminy Pułtusk upamiętnili 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, zapalając znicze na grobach powstańców na pułtuskim cmentarzu Świętego Krzyża.
Wartę honorową wystawiła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym
w epoce porozbiorowej.