157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

157 lat temu – 22 stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy wydaje Manifest wzywający do walki przeciw zaborcy rosyjskiemu. Wybucha powstanie styczniowe będące największym zrywem niepodległościowym Polaków, angażującym wszystkie stany społeczne – od inteligencji do chłopstwa, łącznie ok. 200 000 tys. ludzi.
Przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego oddali hołd poległym, zapalając znicze oraz składając kwiaty na grobach powstańców na pułtuskim cmentarzu Świętego Krzyża. Wartę honorową wystawiła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.