12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice Nowe Niestępowo12 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy
i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej  nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne
na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego
w m. Koziegłowy (w miejscu likwidowanego przepustu pod drogą), budowa nowej jezdni z poszerzeniem do 5,5m na odcinku 1km, w tym budowa jednostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi, budowa nowych poboczy i renowacja istniejących rowów odwadniających.
Wartość prac to 2.337.706,71 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej
i budżetu państwa w wysokości 1.244.521,00 zł.
Planowany termin realizacji prac – III-IV kwartał 2019r.