12 listopada 2018 r. – dniem wolnym od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2018r. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.