ZAWIADOMIENIE (dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej – dz.51/43, 52/37- obr. 12 m.Pułtusk)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej – dz.51/43, 52/37- obr. 12 m.Pułtusk –pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage