ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ DOT. WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

Zawiadomienie – dot. zabudowy (zakrycia) rowu R-2 i przebudowy rurociągu (obr. 12 m. Pułtusk) –pobierz

Zawiadomienie – dot. przebudowy sieci drenarskiej (obr. 12 m. Pułtusk)  – pobierz

 

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage