Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonej do zbycia w formie darowizny – pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage