W sprawie skarg i wniosków

Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 1500-1700.

Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy wydziałów, zastępcy dyrektorów, kierownicy oddziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku przyjmuje interesantów w środy w godz. 1030-1300

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage