Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychologa do Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie jednego (1) psychologa do udzielania indywidualnych oraz grupowych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn.”Bardziej sprawni, bardziej aktywni”.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz.pdf/pobierz.doc

Rozmawialiśmy o współpracy powiatu pułtuskiego i organizacji pozarządowych

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych założeń do programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie pracować na rzecz mieszkańców.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE WYSTAWCÓW NA DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W WINNICY (27.08.2017 r.)

Uprzejmie informujemy, że  w niedzielę 27 sierpnia br. w Winnicy odbędą się DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE.  W związku z powyższym zapraszamy instytucje i firmy działające w powiecie pułtuskim  do wystawienia podczas Dożynek stoisk informacyjno-promocyjnych. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pracownik Urzędu Gminy w Winnicy  –
p. Ewa Kozłowska tel.: /23/ 691 40 99.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn. „Bardziej sprawni, bardziej aktywni”:
Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści zapytania ofertowego – pobierz.pdf
Formularz ofertowy –pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn. „Bardziej sprawni, bardziej aktywni”:

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści zapytania ofertowego – pobierz.pdf
Formularz ofertowy –pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i do Zamku Rycerskiego w Gniewie

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i do Zamku Rycerskiego w Gniewie w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn. „Bardziej sprawni, bardziej aktywni”:
Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści zapytania ofertowego – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br. Czytaj więcej