Informacja o projekcie „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie…”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU PT.:

  ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE.
PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA
I ROZWOJU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI;
PODNOSZENIE KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU”. Czytaj więcej

OGRANICZENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ W M.BIAŁOWIEŻA

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że 18.07.2017r. rozpoczynęły się prace związane z rozbudową mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odcinku Pułtusk-Białowieża długości 1 km od mostu w stronę Pułtuska.
Wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu poprzez zamknięcie przejazdu drogą powiatową w związku z rozbiórką mostu. Wyznaczono objazd do m. Trzciniec drogą gminną na odcinku Zakręt – Przemiarowo i drogami krajowymi nr 61 i 57 na odcinku Przemiarowo-Pułtusk.

Utrudnienia potrwają do września 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA ZADANIE POD NAZWĄ ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf

AKADEMIA SUKCESU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie
w wysokości 247 725,00 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach projektu licealiści będą także mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe. Czytaj więcej