POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE’ 2017

15 marca 2017r. w  Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się coroczne Powiatowe Forum Edukacyjne.
Organizatorami Forum byli Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  prof. dr hab. Adam Koseski.
Forum oficjalnie otworzyła Pani Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski.

Czytaj więcej

APEL O UISZCZANIE SKŁADKI – NALEŻNOŚCI NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH

STAROSTA PUŁTUSKI,
BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK,
GMINNA SPÓŁKA WODNA PUŁTUSK

APELUJĄ

O UISZCZENIE SKŁADKI,
należności na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
przez   wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości,
na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
pobierz

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OŁDAKACH (GM. GZY)

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

  • ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy (dz. nr 30/8) –pobierz
  • ogłasza piąty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy (dz nr 45/8) – pobierz

 

Droga wojewódzka nr 618 na odcinku Gołymin – Pułtusk będzie przebudowana

Zgodnie z zapewnieniami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, droga wojewódzka nr 618 relacji Gołymin – Wyszków zostanie przebudowana.
Samorząd województwa mazowieckiego przyjął plan inwestycyjny, w którym uwzględnił przebudowę ww. drogi na długości 16 km, za kwotę 18 mln zł, w latach 2017-2018  – link do informacji

Dziękuję Witoldowi Chrzanowskiemu Radnemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie działań powiatu pułtuskiego, których efektem będzie realizacja tak potrzebnej inwestycji.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 39/2017

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 39/2017 obejmująca rozbudowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m.Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białowieża do skrzyżowania ul. Białowiejskiej z ul. Zielona Dróżka w Pułtusku (WBA.6740.4.2017)  –pobierz