OGŁOSZENIE DOT. ZAMIARU ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu dot. poszukiwania w celu zakupu nieruchomości położonej na terenie miasta Pułtuska –pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage