INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Informacja – decyzja o pozwoleniu na budowę nr 203/2017 obejmująca budowę gazociągu średniego ciśnienia –pobierz

Informacja – decyzja o pozwoleniu na budowę nr 204/2017 obejmująca budowę ul. Noskowskiego i ul. Madalińskiego w Pułtusku- pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage