Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i Zamku Rycerskiego w Gniewie

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopobierz.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz.pdf

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage