Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na zatrudnienie psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopobierz.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz.pdf

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage