Decyzja dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (dz.34/3- poł. w obr.23 m.Pułtuska)

Decyzja Starosty Pułtuskiego (GGN.6821.2.3.2017) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (dz.34/3- poł. w obr.23 m.Pułtuska) –pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage