Decyzja dot. nabycia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Decyzja o nabyciu przez Gminę Winnica prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Golądkowo, gm. Winnica- pobierz

Print Friendly Version of this pageGet a PDF version of this webpage