Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Muzyczne powitanie lata w DPS Pułtusk

Pierwszy Dzień Lata mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku przywitali koncertem w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Pułtusku. Dzieci i młodzież zaprezentowały nam kompozycje własne oraz utwory m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Liszta. W prezentacji znalazły się także pieśni ludowe w oryginalnej aranżacji, które wykonała jedna z uczennic.

Czytaj więcej

XVIII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwca 2017r. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XVIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem Mityngu jest Zarząd Powiatu w Pułtusku,  a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Honorowy patronat nad Mityngiem objął Starosta Pułtuski – Jan Zalewski.

Czytaj więcej

Z OKAZJI DNIA SAPERA

W piątek, 14 kwietnia 2017 r. na terenie Domu Polonii w Pułtusku, przy tablicy upamiętniającej saperów poległych podczas rozminowywania powiatu pułtuskiego, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, w związku w  przypadającym 16 kwietnia Dniem Sapera.

Samorządu  powiatu pułtuskiego podczas uroczystości reprezentowali– Jan Zalewski Starosta Pułtuski  oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  1 marca 2017 r. na I cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile śp. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956,  w asyście warty honorowej i pocztów sztandarowych,  odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, symbolizująca pamięć mieszkańców ziemi pułtuskiej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu  powiatu pułtuskiego – Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak  Wicestarosta, Wiesław Cienkowski Przewodniczący Rady Powiatu  oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu.

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania na „Budowę hali sportowo-widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły” . Wyłoniono Wykonawcę zadania –  firmę WALD- GLOB z Pułtuska. Planowane termin rozpoczęcia prac – marzec 2017 r. Wartość zadania – 5.333.000,00 zł.

WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W 75. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, 14 lutego 2017 r. przedstawiciele władz powiatu pułtuskiego – Jan Zalewski Starosta Pułtuski,  Beata Jóźwiak  Wicestarosta oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu uczestniczyli w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Czytaj więcej

GRA DECYZYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z UDZIAŁEM WÓJTÓW GMIN POWIATU PUŁTUSKIEGO

18 stycznia 2017 r. w Sali Rady Powiatu w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19 – w trybie zaskoczenia odbyła się gra decyzyjna z zakresu zarządzania kryzysowego. Tematem gry było: Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego gmin, członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych w powiecie pułtuskim.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PPZK) oraz organy zarządzania gmin, podzieleni na dwa podzespoły operacyjne i grupy robocze. Zgodnie z siatką bezpieczeństwa powiatowego planu zarządzania kryzysowego (PPZK) szefem operacji do zwalczania zagrożenia terrorystycznego był podinsp. Jarosław Olszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, natomiast szefem operacji do zwalczania zagrożenia epizootycznego był lek. wet. Krzysztof Wisiecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku. Obserwatorami ćwiczeń byli: mjr Robert Dymerski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie, insp. Bartłomiej Getlich Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie oraz lek. wet. Paulina Goławska przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Głównym celem gry decyzyjnej było sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia ćwiczebnych sytuacji kryzysowych na terenie powiatu pułtuskiego. Z ramienia Starosty Pułtuskiego prowadzącym ćwiczenie był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz uwzględnienie wniosków z rzeczywistych zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego, które zostały przekazane przez osoby wizytujące ćwiczenie. Podczas gry decyzyjnej organy zarządzania kryzysowego gmin oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach PZZK, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia. Ćwiczenia pozytywnie podsumowali Zastępca Kierownika WCZK w Warszawie oraz Zastępca Komendanta WKU w Wyszkowie.

Informacja i zdjęcia: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku