Archiwa kategorii: Archiwum

AKADEMIA SUKCESU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie
w wysokości 247 725,00 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach projektu licealiści będą także mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe. Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ HALI PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

W marcu 2017r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożony został wniosek na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. Całkowity koszt inwestycji to 5.468.842 zł. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.614.900 zł.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt.”Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu.

Czytaj więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PUŁTUSKIM

14 lipca 2017 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisana została umowa nr RPMA.04.02.00-14-4569/16-00 na dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – Zadanie 1, oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku- Zadanie 2, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

Rozmawialiśmy o współpracy powiatu pułtuskiego i organizacji pozarządowych

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych założeń do programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie pracować na rzecz mieszkańców.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE WYSTAWCÓW NA DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W WINNICY (27.08.2017 r.)

Uprzejmie informujemy, że  w niedzielę 27 sierpnia br. w Winnicy odbędą się DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE.  W związku z powyższym zapraszamy instytucje i firmy działające w powiecie pułtuskim  do wystawienia podczas Dożynek stoisk informacyjno-promocyjnych. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pracownik Urzędu Gminy w Winnicy  –
p. Ewa Kozłowska tel.: /23/ 691 40 99.