Archiwa autora: Kinga Bonisławska

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji jednego ogłoszenia prasowego dla projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi publikacji jednego ogłoszenia prasowego
dla projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH, HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM”

loga

Powiat Pułtuski  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 013,00 zł na realizację projektu
pn.
„Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

logotypy_projekt_kreator_kariery

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej