Archiwa autora: d.sobotka

III STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

Starożytna maksyma głosi: chcesz pokoju szykuj się do wojny. Historia jednoznacznie wskazuje, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Z teorii wiadomo, że system obronny państwa to nie tylko armia zawodowa, czy inne służby resortowe – to przede wszystkim świadomi i odpowiednio przeszkoleni obywatele, gotowi do działania w czasie wystąpienia zagrożeń w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
Mając na uwadze wsparcie procesu szkolenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego od kilku lat są realizowane przedsięwzięcia planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe, których głównym celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obronnych  organów, służb, inspekcji  i straży oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski.

Czytaj więcej

Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego

Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego zobowiązujące do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej:
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.21.2017 z dnia 25.05.2017 r. –pobierz
– decyzja  – znak sprawy SPN-C.7581.20.2017 z dnia 25.05.2017 r. pobierz
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.19.2017 z dnia 25.05.2017 r.-pobierz

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego

W poniedziałek , 29 maja 2017 r. o godz. 12.00 przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie nowej siedziby Starostwa, dokonali Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Minister Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław Czerski- wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie poprzednich kadencji Tadeusz Nalewajk i Andrzej Dolecki.

Czytaj więcej

XXIX Sesja Rady Powiatu

Po raz pierwszy Rada Powiatu obradowała w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11. 29 maja 2017 r., podczas XXIX Sesji, Rada udzieliła absolutorium  Zarządowi Powiatu.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W środę, 31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 17 (Aula Zielona) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem uczestników będzie gen.bryg. Bogusław Bębenek, który wygłosi wykład ”Problematyka bezpieczeństwa narodowego”.

Z a p r a s z a m y