Archiwa autora: d.sobotka

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskie-Curie 11.

Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH

Trzy projekty powiatu pułtuskiego  dot. zakupu samochodów typu mikrobus, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Samochody będą przeznaczone dla Domów Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Łączna wartość dofinansowania, przyznanego dla powiatu pułtuskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  to 217.980 zł

OGRANICZENIA W RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ W M.BIAŁOWIEŻA

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że 18.07.2017r. rozpoczynęły się prace związane z rozbudową mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odcinku Pułtusk-Białowieża długości 1 km od mostu w stronę Pułtuska.
Wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu poprzez zamknięcie przejazdu drogą powiatową w związku z rozbiórką mostu. Wyznaczono objazd do m. Trzciniec drogą gminną na odcinku Zakręt – Przemiarowo i drogami krajowymi nr 61 i 57 na odcinku Przemiarowo-Pułtusk.

Utrudnienia potrwają do września 2017r.

AKADEMIA SUKCESU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie
w wysokości 247 725,00 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach projektu licealiści będą także mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe. Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ HALI PRZY LO IM. PIOTRA SKARGI

W marcu 2017r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożony został wniosek na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017. Całkowity koszt inwestycji to 5.468.842 zł. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.614.900 zł.

Czytaj więcej