Archiwa autora: d.sobotka

Muzyczne powitanie lata w DPS Pułtusk

Pierwszy Dzień Lata mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku przywitali koncertem w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Pułtusku. Dzieci i młodzież zaprezentowały nam kompozycje własne oraz utwory m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Liszta. W prezentacji znalazły się także pieśni ludowe w oryginalnej aranżacji, które wykonała jedna z uczennic.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.20 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
Czytaj więcej

XIII Ogólnopolskie Marsze na Orientację „InO Świętojańskie”

Starosta Pułtuski Jan Zalewski objął patronat honorowy nad XIII Ogólnopolskimi Marszami na Orientację „InO Świętojańskie”. Organizator – Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 1 przy Politechnice Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych (także całe rodziny oraz uczestników startujących po raz pierwszy) do aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu, w pierwszy wakacyjny weekend  roku – pobierz plakat

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

XVIII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwca 2017r. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XVIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem Mityngu jest Zarząd Powiatu w Pułtusku,  a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Honorowy patronat nad Mityngiem objął Starosta Pułtuski – Jan Zalewski.

Czytaj więcej

Obwieszczenia o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg – ul. Noskowskiego i ul. Madalińskiego w obr. 28 i 29 m.Pułtusk –pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w obr. 14 m.Pułtusk –pobierz