Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. (wtorek)   o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego
życzę udanych i przemyślanych zakupów, jak najwięcej  kontaktów z uczciwymi przedsiębiorcami, radości i zadowolenia  z dokonanych wyborów.

Longina Liszewska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pu
łtusku

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  1 marca 2018 r. na I cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile śp. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956,  w asyście pocztów sztandarowych i warty honorowej wystawionej przez : Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty oraz klasy mundurowe  Liceów Ogólnokształcących ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i  Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS”,  odbyła się uroczystość złożenia kwiatów. Wystąpienie okolicznościowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia wygłosiła dr Lidia Ambroziak – nauczyciel historii Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Czytaj więcej