Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Od  grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Pułtuskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ważnym działaniem w systemie wsparcia w ramach programu „Za życiem” jest powołanie na szczeblu samorządu powiatowego ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0–7 lat. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii SkłodowskieJ-Curie 11.

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”.

15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”, finansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej

VIII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

16 listopada 2017 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi i Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku.

Jury w składzie: Izabella Jaszczułt – Kraszewska, Fryderyk Pawelec, Artur Miller wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach :

Czytaj więcej

Zbiórka krwi w Prusie

10 listopada 2017r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku dla upamiętnienia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się zbiórka krwi pod hasłem: „Krew… za krew. Wartością jest człowiek”. Zarejestrowało się 60 chętnych, dawcami krwi mogły zostać 43 osoby. Honorowi dawcy krwi oddali po 450 ml krwi. Ogółem zebrano blisko 20 litrów krwi!
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!!!

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowy Dzień Niepodległości w powiecie pułtuskim uczczono tradycyjną uroczystością przy mogile poległych w 1920 r. na I cmentarzu w Pułtusku oraz mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w Bazylice Pułtuskiej. Mszę św. poprzedził program artystyczny „Niepodległa Słowem zapisana”  w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Czytaj więcej